رنگ مو

رنگ موی غیر دائم

رنگ مو های غیر دائم و یا همان موقت رنگ موهایی هستند که دارای اکسیدان نیستند و در خود رنگ اصلی موها تغییراتی ایجاد نمی کنند. این رنگ موها در سطح بیرونی موها یک لایه ایجاد می کنند و قادر نیستند به فولیکول و کورتکس موها وارد شوند و رنگ موها را تغییر دهند.این رنگ موها بیشتر رنگ های فانتزی هستند مانند رنگ های آبی ، زرد ، سبز ، قرمز و رتگ هایی از قبیل می باشند.و از طرف دیگر این رنگ موها در آب حل می شوند و بعد از چند بار شست و شو از روی موها به طور کلی پاک می شوند.

رنگ مو های دائم

این رنگ موها به صورت دائمی رنگ موها را تغییر می دهند. این رنگ موها دارای اکسیدن هستند و می توانند وارد ساختار موها شوند و رنگ آن ها را تغییر دهند . این رنگ موها در آب حل نمی شوند و تا زمانی که موها بلند نشد و یا رنگ دیگری را استفاده نکردید بر روی موهایتان می مانند.

لازم به ذکر است که استفاده از رنگ مو باعث می شود که موها خشک شود. بنابراین حتما از ماسک های مو و یا اسپری مو باید استفاده کرد و رطوبت را به موها باز گرداند.

رنگ های اسپری ای

این رنگ ها در یک قوطی اسپری هستند که رنگ های فانتزی و رنگ های مانند نقره ای و یا استخوانی را در خود دارند. این رنگ ها به صورت موقت بر روی موها می مانند و برای دختر خانم ها بسیار خوب می باشند.

منبع :سایت چندو چون

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–28 از 106 نتیجه

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر قهوه ای مسی روشن K4 شماره 5.4

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر بلوند مسی تیره K5 شماره 6.4

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر بلوند مسی متوسط K6 شماره 7.4

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier قهوه ای روشن قوی NF4 شماره 5.00

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر بلوند مسی روشن K7 شماره 8.4

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند تیره قوی NF5 شماره 6.00

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر قهوه ای فندقی متوسط W3 شماره 4.65

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند متوسط قوی NF6 شماره 7.00

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر قهوه ای فندقی روشن W4 شماره 5.65

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند قوی NF7 شماره 8.00

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر بلوند فندقی تیره W5 شماره 6.65

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر بلوند فندقی متوسط W6 شماره 7.65

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند روشن قوی NF8 شماره 9.00

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier مشکی پرکلاغی C1 شماره 1.1

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر شرابی تیره V2 شماره 3.20

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier قهوه ای دودی تیره C2 شماره 3.1

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier قهوه ای دودی متوسط C3 شماره 4.1

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier قهوه ای دودی روشن C4 شماره 5.1

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند دودی متوسط C6 شماره 7.1

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند دودی تیره C5 شماره 6.1

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند دودی C7 شماره 8.1

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند دودی روشن C8 شماره 9.1

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر بلوند دودی خیلی روشن C9 شماره 1. 1/2-9

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند دودی پلاتینه C10 شماره 10.1

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند خاکستری تیره A5 شماره 6.2

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند خاکستری متوسط A6 شماره 7.2

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند خاکستری A7 شماره 8.2

 • ۳۵,۰۰۰ تومان

  رنگ مو دوپیر Dupier بلوند خاکستری روشن A8 شماره 9.2